Subcategories

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะหางาน เรียนต่อโท เปลี่ยนงาน เริ่มต้นทำงาน ลูกน้องที่หัวหน้าอยากจะสอนว่าควรใช้ Excel อย่างไรให้ทำงานได้ถูกใจ และเตรียมพร้อมสำหรับเรียนหลักสูตรอื่น

สร้างรายงาน 0 หลักสูตร

เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูล ต้องรวบรวมข้อมูลทำรายงานแสดงยอดรวมตามรายกลุ่มขั้นต้น เช่น งานขาย งานผลิต บัญชี บุคคล

นำเสนอผลงาน 0 หลักสูตร

เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร เตรียมพร้อมที่จะเป็นหัวหน้า นำเสนอรายงานเพื่อใช้ตัดสินใจ งานวิจัยและวางแผน

เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ Excel เป็นประจำ ต้องใช้ทำงานตลอดทั้งวัน ทุกวัน 7/24

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile