Login to your account

Username *
Password *

ONLINE :: PRIVATE :: PUBLIC :: 

 1. สำหรับการอบรมแบบ Public ซึ่งสมัครเรียนร่วมกับผู้อื่น ขอให้ศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการอบรม

  สำหรับการอบรมแบบ Private ซึ่งสมัครเรียนแบบส่วนตัว ขอให้ติดต่ออาจารย์สมเกียรติ เพื่อกำหนดหัวข้อเนื้อหาที่ต้องการอบรมและนัดวันอบรม หลังจากนั้นจะพบชื่อหลักสูตรที่ต้องการอบรมแสดงบนหน้าเว็บที่เมนูตารางสรุปวันจองอบรมแบบ Private

 2. ไปที่หน้าหลักสูตรที่ต้องการอบรม ให้คลิกปุ่มสมัครเรียน

  เลือกปุ่มคนเดียว ถ้าสมัครคนเดียว หรือ
  เลือกปุ่มแบบกลุ่ม ถ้าสมัครพร้อมกันหลายคน ซึ่งจะลดราคาให้เมื่อสมัครหลายคน

  ถ้าหลักสูตรนั้นมีผู้สมัครเต็มแล้วขอให้สมัครแบบเข้าคิวไว้ก่อน หากมีคนสละสิทธิ์จะได้เข้าอบรมแทน


 3. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนสมัครให้ครบ โดยใช้ภาษาอังกฤษในช่องที่ระบุให้เป็นภาษา English เพื่อนำไปแสดงในใบเสร็จและใบเกียรติบัตร

 4. คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเป็นใบเสนอราคา/ใบทวงหนี้ โปรดโอนเงินเข้าบัญชีตามชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้ในอีเมลนั้น

 5. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้อาจารย์สมเกียรติทราบ

 6. คุณจะได้รับอีเมลต้อนรับเข้าอบรมพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน

 7. คุณสามารถมา Login เพื่อดูประวัติการสมัครและ download ใบเสร็จ โดยคลิกที่เมนู Login ตรงมุมขวาบนสุดของหน้าเว็บ

 8. มาเข้าเรียนตามวันเวลาที่นัดหมายกันไว้

 9. หลังจากเข้าเรียนเสร็จแล้ว จะได้รับใบเกียรติบัตรแบบ E-Certificate แฟ้ม PDF ส่งให้ทางอีเมล

หัวข้อการอบรมเหล่านี้สำหรับการอบรมแบบส่วนตัว เตรียมไว้เพื่อให้คุณสามารถนำมาใช้สร้างหลักสูตรอบรมในฝันได้ตามใจ อยากเรียนอะไร ไม่อยากเรียนอะไร เลือกได้ตามสบาย จะได้เรียนแล้วนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้ทันที ดีกว่าจะปล่อยให้เสียเวลาเรียนอะไรก็ไม่รู้

หัวข้อส่วนใหญ่ใช้เวลาอบรมไม่นาน ประมาณ 1 ชั่วโมง เว้นบางหัวข้อที่แสดงระยะเวลาอบรมไว้ในวงเล็บ ถ้ามีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันอาจใช้เวลาอบรมได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามจะใช้เวลาอบรมมากหรือน้อยขึ้นกับพื้นฐาน Excel ของคุณด้วย

ขอให้เลือกหัวข้อที่อยากเรียนกี่หัวข้อก็ได้ หรือจะกำหนดหัวข้อที่อยากเรียนนอกจากนี้ก็ได้

 1. การตรวจสอบแก้ไขฐานข้อมูลให้พร้อมต่อการนำไปใช้ต่อในงานอื่นๆ โดยเฉพาะเพื่อใช้กับ Pivot Table ได้ทันที
 2. การจับผิดการโกงและวิธีป้องกันการทุจริต
 3. สูตรและคำสั่ง Excel ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ( 3 ชั่วโมง )
 4. วิธีกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่สลับซับซ้อนได้ไม่จำกัด และผู้บริหารหรือคนที่ใช้ Excel ไม่คล่องยังสามารถกำหนดเงื่อนไขใหม่ได้เองโดยไม่ต้องแก้ไขที่คำสั่ง Filter
 5. วิธีกรองข้อมูลเพื่อแสดงตามกลุ่มพิเศษตามใจผู้บริหารที่อาจต้องการให้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า กลุ่มสินค้า หรือระยะเวลาค้างชำระ ซึ่งเดิมไม่เคยมีการจัดกลุ่มไว้ก่อนในฐานข้อมูล
 6. วิธีสร้างรายงานที่เรียงลำดับรายการตามลำดับพิเศษตามที่ผู้บริหารต้องการ ไม่ใช่เรียงจากน้อยไปมากหรือเรียงจากมากไปน้อย
 7. วิธีสร้างงานที่ยืดหยุ่นสามารถใช้งานตามใจผู้บริหารได้สารพัด และสามารถคำนวณหาคำตอบตามเงื่อนไขใหม่ให้ทันที ( 3 ชั่วโมง )
 8. วิธีสร้างตารางเพื่อเก็บประวัติการเข้างาน วางแผน และคำนวณหาจำนวนชั่วโมงทำงานเพื่อคำนวณค่าแรง โดยไม่ใช้สูตร IF And Or ที่คำนวณเยิ่นเย้อ
 9. วิธีปรับหน้าตาตารางในชีทเดียวให้กลายเป็นหลายแบบตามแต่หัวหน้าต้องการโดยไม่ต้องสร้างตารางใหม่หลายตารางให้ยุ่งยาก และสามารถแสดงยอดรวมที่เปลี่ยนไปได้เองตามหน้าตาของตารางที่เปลี่ยนไป
 10. วิธีปรับผลคำนวณให้ถูกต้องก่อนเพื่อทำให้ผู้บริหารนำค่าไปใช้ตัดสินใจต่อได้อย่างถูกต้อง เพราะค่าที่เห็นอาจไม่ใช่ค่าที่ได้
 11. การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน โดยใช้ตาราง กราฟ สมการ หรือวิธีคำนวณย้อนกลับ
 12. วิธีใช้ Linear Programming ด้วย Solver เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด หรือจัดสรรเงินลงทุนเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยสูงสุด
 13. วิธีศึกษาผลการดำเนินงานเมื่อเงื่อนไขทางธุรกิจเปลี่ยนไป (Sensitivity Study) โดยใช้ Goal Seek และ Data Table เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และวิธีอื่นที่ดีกว่าการใช้ Scenario Manager ซึ่งเป็นเครื่องมือเก่าที่ล้าสมัยไปนานแล้ว ( 3 ชั่วโมง )
 14. วิธีคำนวณหาอัตราผลตอบแทน IRR, NPV, Break-even on IRR, Break-even on NPV เพื่อตัดสินใจลงทุน
 15. วิธีคำนวณหา Loss Carried Forward เพื่อวางแผนภาษี
 16. การพยากรณ์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ เช่น ยอดขายในอนาคต โดยใช้กราฟ  วิธี Moving Average หรือ Linear Regression
 17. วิธีคำนวณหาต้นทุนขายแบบ FIFO ( 3 ชั่วโมง )
 18. วิธีวางแผนกำหนดการผลิตซึ่งมีวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพิเศษแทรก ( 3 ชั่วโมง )
 19. วิธีสร้างตารางวางแผนการผลิตเพื่อแสดงกำหนดการผลิตและเปรียบเทียบตัวเลขที่ผลิตได้จริงกับตัวเลขตามแผน ( 3 ชั่วโมง )
 20. วิธีสร้าง Gantt Chart โดยใช้ Chart หรือใช้ตารางเพื่อวางแผนการทำงาน
 21. วิธีสร้างปฏิทินที่สามารถเปลี่ยนสีแสดงวันสำคัญตามต้องการเพื่อใช้วางแผนควบคุมการทำงาน
 22. วิธีใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ลัด และวิธีปรับระบบ Excel ให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะกับตารางขนาดใหญ่ๆ หรือมีหลายชีทหรือหลายแฟ้มเปิดขึ้นมาพร้อมกัน


  การจัดการฐานข้อมูล

 23. วิธีคิดวางแผนก่อนการสร้างงานและทดสอบความถูกต้องก่อนส่งแฟ้มให้ผู้อื่นใช้
 24. วิธีออกแบบตารางฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจที่ขายสินค้าราคาแพง
 25. วิธีนำเข้าข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอื่นมาใช้ต่อใน Excel ซึ่งทำให้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ซึ่งอาจผิดพลาดและไม่ตรงกับฐานข้อมูลเดิม
 26. วิธีตัดคำ รวมข้อมูลที่แยกกัน หรือแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ เช่น แยกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรืออีเมล์ ออกจากกัน หรือเปลี่ยนข้อความบางส่วนเป็นคำอื่น
 27. หลากหลายวิธีที่ช่วยทำให้บันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และผิดพลาดน้อยลง
 28. วิธีทำให้พนักงานแต่ละคนที่เปิดแฟ้มขึ้นมาสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะส่วนของตัวเองได้สะดวก ถูกต้อง และลดโอกาสที่จะบันทึกผิดที่ผิดตารางหรือบันทึกข้อมูลซ้ำอีก
 29. วิธีตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ให้ถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้ในการคำนวณต่อไป เช่น บันทึกขาด บันทึกซ้ำ สะกดผิด มีสัญญลักษณ์อื่นแทรก
 30. วิธีสรุปรายชื่อลูกค้า ชื่อพนักงาน หรือชื่อสินค้าที่มีอยู่โดยตัดรายการซ้ำทิ้งไป โดยใช้สูตร Unique List และคำสั่ง Unique Filter ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในฐานข้อมูล
 31. วิธีจัดเตรียมเซลล์ ชีท และแฟ้มเพื่อให้ผู้อื่นใช้งานได้อย่างสะดวกและไม่ต้องห่วงว่าจะใช้งานผิดพลาด
 32. วิธีใช้ Pivot Table และข้อควรระวังเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับงานและผู้ใช้งาน
 33. วิธีลดขนาดแฟ้มของคุณให้มีขนาดเล็กลงและเพิ่มความเร็วในการคำนวณ
 34. วิธีลดจำนวนชีทหรือจำนวนแฟ้มให้เหลือแค่ 1-2 ชีท


  การประยุกต์ใช้สูตรในงานธุรกิจ

 35. วิธีออกแบบตารางคำนวณเพื่อช่วยทำให้สามารถนำตารางไปใช้คำนวณซ้ำ ไม่ต้องสร้างสูตรที่ยากๆยาวๆ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายขึ้น ( 3 ชั่วโมง )
 36. วิธีใช้เครื่องหมาย $ เพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิงในการลิงก์ข้อมูลในชีทเดียวกัน ข้ามชีท หรือข้ามแฟ้ม และข้อผิดพลาดที่ต้องระวังเมื่อ copy หรือ cut เซลล์สูตรไปใช้ที่ชีทอื่นหรือแฟ้มอื่น
 37. วิธีสร้าง รักษา และแก้ไขสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม เมื่อใดควรแยกชีทหรือแยกแฟ้ม และวิธีคำนวณหายอดรวมจากต่างชีทหรือจากหลายแฟ้มโดยไม่ต้องห่วงว่าชื่อแฟ้มจะต่างไปหรือไม่
 38. วิธีหายอดรวมให้เหมาะกับประเภทข้อมูลและโครงสร้างตาราง เมื่อใดจะใช้สูตรบวก เมื่อใดจะใช้สูตร Sum และวิธีใช้ SubTotal ทั้งที่เป็นสูตรและคำสั่งบนเมนูซึ่งมีประโยชน์ยิ่งกว่าสูตรบวกหรือสูตร Sum
 39. สูตรที่จำเป็นสำหรับใช้ในการตัดสินใจและแสดงข้อมูลที่ต้องการ เช่น IF And OR Choose VLookup Match Index Offset Indirect ( 3 ชั่วโมง )
 40. วิธีสร้างสูตร IF แบบชั้นเดียวและซ้อนกันหลายชั้น ซึ่งต้องเลือกให้ดีว่าจะสร้างเพื่อทำให้คำนวณเร็วที่สุด สะดวกที่สุด หรือสอดคล้องกับเหตุการณ์มากที่สุด
 41. วิธีย่อสูตรยาวให้สั้นลงและทำให้สูตรมีความหมายชัดเจนในตัวเองโดยการตั้งชื่อ ใช้ชื่อ และแก้ไขชื่อ Range Name, Constant Name และ Formula Name
 42. การคำนวณแบบ Circular Calculation คืออะไร จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร และวิธีอื่นที่ดีกว่าซึ่งใช้แทนการคำนวณแบบนี้
 43. วิธีสร้างสูตร VLookup ให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตารางและวิธีสร้างสูตร Match เพื่อใช้ร่วมกับสูตร Index ซึ่งช่วยกันทำงานได้เหนือกว่า VLookup เช่น การหาค่าจากตารางที่มีโครงสร้างไม่เป็นมาตรฐาน การใช้เงื่อนไขในการค้นหาที่เกินกว่าเงื่อนไขเดียว หรือกรณีมีเงื่อนไขทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ( 2 ชั่วโมง )
 44. วิธีสร้างแบบฟอร์มที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล เพื่อเลือกแสดงรายการใดก็ได้ตามต้องการ
 45. วิธีนำภาพสินค้ามาแสดงประกอบข้อมูลที่ค้นหา และวิธีนำข้อมูลจากทุกเซลล์หรือแค่บางส่วนในตารางไปแสดงแบบรูปภาพ
 46. วิธีคำนวณหายอดรวมแยกประเภทโดยใช้สูตร SumIF, SumProduct, และสูตร Sum Array ซึ่งยืดหยุ่นกว่า Pivot Table ที่ใช้ได้จำกัดกับตารางซึ่งมีโครงสร้างมาตรฐานเท่านั้น
 47. วิธีสร้างสูตร Array แบบพิสดารเพื่อหาคำตอบที่คิดว่าไม่มีทางทำได้ ( 3 ชั่วโมง )
 48. วิธีสรุปรายการซ้ำโดยใช้สูตร Multiple Match และคำสั่ง Advance Filter ซึ่งตามปกติไม่สามารถหาได้โดยใช้สูตร VLookup
 49. วิธีลดและป้องกันปัญหาการเกิด error ในการคำนวณ และวิธีที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขสูตรที่แสดงผลคำนวณเป็น error ให้เป็นค่าอื่นซึ่งยังนำไปใช้ในการคำนวณต่อได้
 50. วิธีสร้างปุ่มที่คลิกเลือกรายการหลักแล้วสามารถคลิกเลือกรายการรอง เช่น พอคลิกเลือกประเภทสินค้าแล้วให้สามารถคลิกเลือกชื่อสินค้าประเภทนั้นได้ต่อ
 51. วิธีเปลี่ยนวันที่จากพ.ศ.ให้เป็นค.ศ. วิธีคำนวณหาอายุที่ถูกต้องกว่าการใช้สูตร DateDif ซึ่งเป็นสูตรที่คำนวณถูกบ้างผิดบ้าง และวิธีกำหนดรูปแบบเพื่อแสดงวันที่อย่างถูกต้อง
 52. วิธีลดจำนวนเซลล์สูตรให้เหลือน้อยที่สุด โดยนำสูตรจากหลายเซลล์มาซ้อนกันจนกลายเป็นสูตรในเซลล์เดียวแต่ยังคงมีความหมายในตัวเอง และเรียนรู้วิธีปรับแต่งสูตรเพื่อทำให้แกะสูตรได้ง่าย สามารถแก้ไข และตรวจสอบการคำนวณได้ง่ายขึ้น
 53. วิธีงมเข็มในมหาสมุทรเพื่อค้นหาและแสดงตำแหน่งเซลล์ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องการบันทึกไว้ให้แสดงข้อความออกมาว่าอยู่ในเซลล์ตำแหน่งใด
 54. วิธีหาค่าในตารางซึ่งมีโครงสร้างไม่เป็นมาตรฐานโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขโครงสร้างใหม่ให้เสียเวลา ปัญหานี้มักเกิดจากการลอกข้อมูลจากโปรแกรมอื่นมาใช้ต่อใน Excel
 55. หลักการบันทึกวันที่และเวลา และวิธีคำนวณวันที่และเวลา
 56. วิธีการกำหนดรูปแบบ (Format) แบบปกติ พิสดาร และเปลี่ยนแปลงเองตามเงื่อนไข ซึ่งดีกว่าการใช้ Conditional Formatting
 57. หลายหลายวิธีซึ่งช่วยทำให้สูตรยังคงคำนวณต่อไปได้อย่างถูกต้องแม้ว่าขนาดตารางจะเปลี่ยนไป โดยไม่จำกัดว่าต้องใช้สูตร Dynamic Range เท่านั้น


  วิธีสร้างกราฟแบบพิสดาร

 58. วิธีสร้างกราฟให้ยืดหยุ่น เช่น ทำให้เส้นกราฟยืดได้หดได้ กลับแกนนอนเป็นแกนตั้ง ย่อได้ขยายได้ แสดงตารางบนกราฟ แสดงกราฟบนตาราง ลิงก์ค่าจากเซลล์ไปแสดงกำกับเส้น ( 3 ชั่วโมง )
 59. วิธีสร้างกราฟเส้นแบบ 3 แกน ให้มีแกน X Y และ Z เพื่อแสดงขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงที่ควบคุมขนาดได้ตามต้องการ (ไม่ใช่กราฟแบบ 3D) ซึ่งปกติไม่มีทางทำได้ด้วยวิธีธรรมดา


  วิธีใช้ Macro และ VBA เพื่อทำให้ Excel ทำงานเองโดยอัตโนมัติ

 60. วิธีใช้ Macro Recorder ที่สร้างรหัส VBA ได้ยืดหยุ่นไม่ต้องแก้ไขรหัสใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อแฟ้ม ชื่อชีท หรือตำแหน่งเซลล์ให้ต่างไปจากเดิม ( 2 ชั่วโมง )
 61. วิธีใช้ VBA ช่วยในการบันทึกข้อมูลแก้ไขรายการเดิมซึ่งถูกบันทึกไว้ก่อนแล้ว ( 3 ชั่วโมง )
 62. วิธีใช้ VBA ช่วยในการบันทึกข้อมูลต่อท้ายรายการสุดท้ายที่มีอยู่ ( 3 ชั่วโมง )
 63. วิธีใช้ VBA ที่ทำงานแบบ Loop ช่วยในการสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนหรือข้อมูลลูกค้าเฉพาะบางรายการที่ต้องการ ( 3 ชั่วโมง )
 64. วิธีสร้างสูตรใหม่ขึ้นมาใช้เองโดยใช้ VBA และแนะนำ Add-in ที่น่าใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของ Excel ให้เหนือชั้นขึ้นไปอีก ( 3 ชั่วโมง )


  วิธีใช้ Excel ร่วมกันอย่างปลอดจากความเสี่ยง

 65. วิธีวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานที่ใช้ Excel ในการทำงาน (System Development Life Cycle)
 66. หลักการเลือกใช้เครื่องมือที่ Excel มีอยู่ให้เหมาะกับงานและผู้ใช้งาน
 67. ปัญหาที่เกิดจากการใช้ Excel แบบไทยๆซึ่งผู้บริหารต้องสังเกตให้ดี
 68. สาธิตวิธีการใช้ Excel ที่ผิดพลาด
 69. เรื่องที่ห้ามตามใจหัวหน้าเพราะมักทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นยาก
 70. ระบบงานยุคใหม่เพื่อมุ่งใช้ Excel อย่างมีประสิทธิภาพ
 71. วิธีแกะแฟ้มของคนอื่นและวิธีค้นหาที่ไปที่มาของการลิงก์ในแฟ้มที่ไม่ได้สร้างเอง
 72. วิธีทำให้แฟ้มหยุดทำงานเมื่อถูกแก้ไข และวิธีป้องกันการแก้ไขที่ดีกว่าการใส่รหัสป้องกันที่ถูกถอดรหัสได้ง่ายมาก
 73. วิธีลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ Excel เช่น ทำไมจึงห้ามใช้ Ctrl+v เพื่อ Paste เป็นต้น
 74. เรื่องต้องห้าม ห้ามพนักงานใช้ Excel แบบนี้อย่างเด็ดขาดเพราะจะสร้างผลเสียอย่างร้ายแรง แต่มักใช้กันเป็นประจำ

 2XLRoom365

MapRoad2020 ExcelExpertTraining
เส้นทางที่ลงสีเขียวไว้ใช้สำหรับเลี่ยงรถติด

คลิกที่แผนที่เพื่อดูภาพขยาย 

 

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
7/1 ซอยรามคำแหง 35
ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กทม 10240

โทร : 097 140 5555
02 718 9331, Fax 02 318 7021

Line ID : sfkline

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การเดินทาง

Google Map Location 

13.757957,100.613068 

คลิกเพื่อชมภาพ 360 องศาจาก Google Map

ถ้ามาทางพิเศษศรีรัชให้ลงที่ด่านถนนรามคำแหง  ถ้ามาทางพิเศษรามอินทรา-อาจณรงค์ให้ลงที่ด่านถนนพัฒนาการ ด่านถนนพระรามเก้า(ใกล้ที่สุด) หรือด่านถนนลาดพร้าว

ถ้าขับรถมาจากแยกถนนพระรามเก้าหรือแยกบางกะปิ ให้ขับรถบนถนนรามคำแหง ห้ามขึ้นสะพานคร่อมถนนด้านบน สังเกตปากซอยรามคำแหง 35 เป็นโรงหนังเมเจอร์ฮอลีวู้ดและมีสะพานลอยคนข้ามถนน

ถ้าขับรถมาจากแยกบางกะปิ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยรามคำแหง 24 เพื่อกลับรถในซอย กลับออกมาปากซอยเพื่อเลี้ยวขวา เข้าถนนรามคำแหงฝั่งตรงข้าม

ถ้าขับรถมาทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม(เอกมัย-รามอินทรา) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าด้านหลังของซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) ปากซอยเป็นสถานีบริการน้ำมัน เพื่อลัดมาเข้าถนนรามคำแหงด้านหน้า

ถ้ามาทางเรือคลองแสนแสบ ให้ขึ้นที่ท่ารามคำแหง 29 หรือท่าของวัดเทพลีลาแล้วเดินมาเข้าด้านหลังของโรงแรม WITZ Bangkok (ชื่อเดิม ไดนาสตี้)

Ram 35

ซอยรามคำแหง 35 ปากซอยเป็นโรงหนังเมเจอร์ฮอลีวู้ด

Soi35Front0

เข้าซอยมาหน่อยจะเจอโรงแรม Madison ขวามือ

มองไปสุดซอย 150 เมตร จะเห็นตึกสูงสีลายดำขาว คือ โรงแรม WITZ Bangkok
(ชื่อเดิมโรงแรม Dynasty)

MadisonHotel

ซอยนี้สงบ ไม่จอแจ ขับรถตรงเข้าไปหาโรงแรม WITZ Bangkok (Dynasty)

witz

จอดรถฟรีที่ลานจอดรถของโรงแรม WITZ Bangkok (Dynasty) ซึ่งอยู่ฝั่งด้านขวามือ
แจ้งกับเจ้าหน้าที่รปภว่า มาพบอาจารย์สมเกียรติ

parking

EETHomeSide

ถึงแล้วครับ Home of Excel Expert Training
เลขที่ 7/1 ตรงข้ามลานจอดของโรงแรม 

EETHomeFront

xlroom850

3XLRoom365

Subcategories

ในการอบรมแบบ Private สามารถเลือกอบรมตามเนื้อหาหลักสูตรเหล่านี้หรือจะเลือกเนื้อหาจากหลักสูตรอื่นมาเรียนผสมกันก็ได้ โดยขอให้จองระยะเวลาให้เหมาะสมกับพื้นความรู้ของผู้เข้าอบรม

ในการอบรมแบบ Private สามารถเลือกอบรมตามเนื้อหาหลักสูตรเหล่านี้หรือจะเลือกเนื้อหาจากหลักสูตรอื่นมาเรียนผสมกันก็ได้ โดยขอให้จองระยะเวลาให้เหมาะสมกับพื้นความรู้ของผู้เข้าอบรม

Mini Calendar

March   2021
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Upcoming events - Default Layout

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile