การตั้งใจ ย่อมดีกว่า การไม่ตั้งใจ

การคิดสิ่งที่ตั้งใจคิด ย่อมดีกว่า การปล่อยให้คิดอย่างไร้จุดหมาย

ผู้มีนิสัยชอบคิด ย่อมไม่มีทางที่จะหยุดคิดให้ได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงต้องหาทางฝึกจิตทำให้ค่อยๆลดความคิดให้น้อยลงทีละเล็กทีละน้อย

การปล่อยจิตให้ว่างๆ คนธรรมดาไม่มีทางทำจิตว่างได้จริงหรอก ที่ว่าว่างเพราะคนนั้นๆไม่สามารถรู้ตามจิตได้ทัน ไม่สามารถรู้เท่าทันอาการของจิตต่างหาก

คนชอบคิดใช้ปัญญา คงดื้อไม่ยอมรับหรอกว่าบริกรรมภาวนาพุทโธ ๆๆๆๆ ติดต่อกันไป จะได้ประโยชน์อะไร เพราะไม่เห็นมีเหตุผล แถมคิดว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลา บริกรรมพุทโธ ต่อกันไป ไม่เห็นจะได้อะไร บางคนลองแล้วสักพักบอกออกมาว่า ไม่ได้เรื่อง

นี่แหละจุดอ่อนของคนชอบใช้ปัญญา เพราะติดนิสัยไม่ชอบออกแรง พอลองได้สักพักแล้วรีบบอกตัวเองว่า ไม่ได้เรื่อง นี่เป็นเพราะตัวเองฝึกไม่เป็นต่างหาก
บริกรรมภาวนาพุทโธ พุทโธ พุทโธ ๆๆๆๆๆ ติดต่อกันไปนี้แหละ ต้องตั้งใจที่จะบริกรรมแต่ละคำที่บริกรรมภาวนาว่าพุทโธด้วยนะ ไม่ใช่สักแต่ว่าบริกรรมภาวนาพุทโธแรกๆ แล้วปล่อยให้จิตมันนึกคิดคำอะไรก็ไม่รู้ที่หลอกตัวเองว่าเป็นคำว่าพุทโธ

การฝึกต้องเกิดจากความตั้งใจ ตั้งใจแล้วต้องทำจริง ทำจริงต้องใช้ความอดทน ยอมอดยอมทนฝึกปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีก การฝึกต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผล อย่าคิดแค่ว่าสักหกเดือน แต่ให้คิดเผื่อไว้เลยว่า หกปี สิบหกปี ยี่สิบหกปี หรือนานกว่านั้นก็ย่อมได้

คนทำสำเร็จมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะไป คนอื่นทำได้ แล้วทำไมฉันเองจะทำไม่ได้

ดูให้เป็น มองให้ออกว่า ที่แล้วมานั้นฝึกก้าวหน้าไปแล้วอย่างไรบ้าง ผิดพลาดไปแล้วอย่างไร ให้คิดใช้ปัญญาค่อยปรับค่อยแก้ไขหาอุบายที่เหมาะกับตน

แทนที่จะเอาแต่ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ๆๆๆๆๆๆ ต่อๆกันไปอย่างเคย ให้ลองใช้พุทโธคำแรกเกิดจากการคิด พอคิดแล้วรู้จึงตามด้วยพุทโธ ให้พุทโธแทนคำว่า รู้ พอรู้พุทโธ จึงให้คิดรู้ แล้วพุทโธ

แทนที่จะพุทโธ ๆๆๆๆ เฉยๆ ให้ใช้เลขตามพุทโธ กลายเป็นพุทโธหนึ่ง พุทโธสอง พุทโธสาม ... ไล่ทวนไปทวนมา

หรือ จะใช้พุทโธหนึ่ง แล้วย้อนคำกลับเป็น หนึ่งพุทโธ พุทโธสอง สองพุทโธ

ประเด็นสำคัญในขั้นนี้ คือ ให้ตั้งใจคิด คิดอะไรก็ได้ ที่ตั้งใจคิด คิดให้ได้ต่อเนื่องกันไปนานขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่มีความคิดเรื่องอื่นแทรก

การฝึกบริกรรมภาวนาพุทโธๆๆเร็วๆ เป็นการฝึกบริหารจิต มุ่งให้รู้จักสร้างสติตามรู้อย่างมีกำลัง พอเกิดสติได้อย่างต่อเนื่อง สมาธิที่สงบตั้งมั่นจึงเกิดตามมาเป็นผล

Go to top