เริ่มแรก
เที่ยวหาคัมภีร์
ฝึกวิทยายุทธ
100%

ขนาดดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็น

ขนาดดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็น

อยากทราบไหมว่า ขนาดของดวงอาทิตย์ที่จะปรากฏบนภาพจักราศีมีขนาดใหญ่แค่ไหน หรือภาพดวงอาทิตย์ที่เราเห็นบนท้องฟ้ามีขนาดใหญ่แค่ไหน วัดเป็นมุมองศา

ดวงอาทิตย์ที่เห็นในภาพดวงอีแปะหรือภาพจักราศี มีขนาดเพียง 0.54 องศา หรือเหมือนกับแค่จุดเล็กๆที่ใช้ปากกาจี้ลงไปบนหน้ากระดาษ

จากข้อมูลนี้แสดงว่า ในเวลาที่เกิดคราสเมื่อเราใช้โปรแกรมคำนวณใดก็ตาม ต้องพบว่า ตำแหน่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ต้องทับกันสนิทหรือเล็งกัน หรือห่างกันไม่เกิน 0.27 องศา (แต่ละข้างจากจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ที่เห็นได้ = 0.54/2 )

ถ้าโปรแกรมโหราศาสตร์ที่ใช้อยู่ ณ วันเวลาที่แจ้งว่าเกิดคราส คำนวณได้ระยะที่แนวโคจรของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ห่างกันเกิน 0.27 องศา ย่อมแสดงถึงความไม่แม่นยำของโปรแกรมที่ใช้นั้น เพราะไม่มีทางเกิดคราส

ถัดจากนั้นต้องดูตำแหน่งของราหูหรือ node ที่คำนวณได้ด้วยว่าอยู่ในระยะกี่องศาดับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จึงจะเกิดคราส

พิจารณาตามหลักการนี้ ผิดถูกประการใด โปรดแนะนำด้วยครับ เพื่อใช้เป็นหลักการเลือกใช้โปรแกรมคำนวณทางโหราศาสตร์ที่เชื่อถือได้กันต่อไป