เริ่มแรก
เที่ยวหาคัมภีร์
ฝึกวิทยายุทธ
100%

ความรู้ดาราศาสตร์ที่น่ารู้ ประกอบการเรียนรู้โหราศาสตร์

ความรู้ดาราศาสตร์ที่น่ารู้ ประกอบการเรียนรู้โหราศาสตร์

นี่แหละคือราหู กลัวทำไม
Solar Eclipse and Lunar Eclipse

ทำไมดวงจันทร์จึงไม่บังดวงอาทิตย์ทุกเดือน
Earth, Moon, and Sun — An Orbit Refresher

https://www.youtube.com/watch?v=TLCw_M3VtaA

Precession, Moon Phases & Eclipses