เริ่มแรก
เที่ยวหาคัมภีร์
ฝึกวิทยายุทธ
100%

อันโตนาที แบบ Dynamic

อันโตนาที แบบ Dynamic

ใช้เมนู Data > What-IF analysis > Data Table เพื่อวิเคราะห์ว่าเมื่อเปลี่ยนค่า Latitude/Longitude แล้ว อันโตนาทีมีค่าต่างกันอย่างไร

การทดสอบนี้พบว่า ตัวเลขอันโตนาทีจะแปรตามค่าของเส้น Latitude

ยิ่งอยู่ในซีกโลกเหนือขึ้นไปมากขึ้นเท่าใด ยิ่งทำให้ค่าของอันโตนาทีมีความห่างกันมากขึ้นเท่านั้น จากเบตงถึงแม่สาย ใต้สุดถึงเหนือสุดของไทย มี Latitude 5.7 ถึง 20.4 สูตรแบบ Dynamic นี้จะคำนวณได้ค่าอันโตนาทีต่างกันมากพอควร
ถ้าปรับเป็นซีกโลกใต้ ค่าอันโตนาทีจะพลิกกลับด้าน แสดงว่าห้ามนำตัวเลขอันโตนาทีของต่างซีกโลกไปใช้หากอยู่ต่างซีกโลกกัน

ส่วน Longitude จะมีผลทำให้ตัวเลขอันโตนาทีต่างกันน้อยมาก

Download ตัวอย่างพร้อมสูตรคำนวณหาอันโตนาทีแบบ Dynamic

สูตรนี้ได้รับมาจากอาจารย์นพดล ปอศรี ท่านเป็นโหราจารย์ที่เก่งและใช้ Excel ช่วยในการคำนวณ
ในโปรแกรม 4ZSuriya ให้คลิกในช่องอันโตนาทีเปลี่ยนจาก Classic เป็น Dynamic จะคำนวณตามสูตรนี้