เริ่มแรก
เที่ยวหาคัมภีร์
ฝึกวิทยายุทธ
100%

เทียบแฟ้มคำนวณตามหลักของไทยเดิมและตามหลักสมัยใหม่

เทียบแฟ้มคำนวณตามหลักของไทยเดิมและตามหลักสมัยใหม่

1991 Suriyayatra Sivakom.xls คำนวณตามหลักของอาจารย์ พันเอก (พิเศษ) เอื้อน มณเทียรทอง จป. ป.ม.

ลิงก์สำหรับ Download แฟ้ม :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pANkOWEzGjjul724AiZrjGzP1-d7Pp7i/edit?usp=sharing&ouid=116915095293786385908&rtpof=true&sd=true

แฟ้มนี้ได้ทดลองสร้างสูตรคำนวณหาตำแหน่งดาวเนปจูนกับพลูโตเพิ่มมาใช้เองด้วย แต่ได้ตำแหน่ง 2 ดวงนี้ไม่ตรง

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

1996 Suriyatr.xlsb คำนวณตามหลักในหนังสือ Practical Astronomy with Calculator, Third Edition โดย Peter Duffett-Smith

ลิงก์สำหรับ Download แฟ้ม :

https://drive.google.com/file/d/1Uas1AN-j2Z9C4Ocuag7unvP0Wk9Zxuh6/view?usp=sharing

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย