เริ่มแรก
เที่ยวหาคัมภีร์
ฝึกวิทยายุทธ
100%

ภาพประวัติศาสตร์

ภาพประวัติศาสตร์

ภาพตารางที่เห็นเส้นกรอบเป็นขีดๆมาต่อกันนี้ คือ ตารางที่สร้างขึ้นในโปรแกรม Lotus 1-2-3 สมัยนั้นไม่มีเมาส์ ไม่มีระบบช่วยในการตีเส้นกรอบสวยๆ ต้องคอยกะระยะใส่เครื่องหมายขีด ผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหลือเพียงแค่หน้ากระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียว ตัวแฟ้มหาไม่เจอแล้ว สร้างตั้งแต่ก่อนปี 1991

พอจะเดาออกไหมครับว่าอะไรคืออะไร