EXCEL EXPERT TRAINING

 

เรียนออนไลน์อย่างเป็นระบบกับผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งของไทย มีประสบการณ์สอนกว่ายี่สิบปี 
เนื้อหาเต็มๆเหมือนกับที่สอนในห้องอบรม ที่เรียนกันหลายครั้งก็เป็นหมื่นขึ้นไปแล้ว
พอมาเรียนออนไลน์ ราคาสบายกระเป๋า

 

ชมวิดีโอแสดงขั้นตอนการใช้งานอย่างชัดเจน มีตัวอย่างแฟ้ม
บทความเนื้อหาพร้อมให้ทบทวน และฟอรัมถามปัญหา

 

 

คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อไปเรียนออนไลน์ในเว็บรุ่นใหม่

 

 

คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อไปเรียนออนไลน์ในเว็บเก่า


https://www.ExcelExpertTraining.com/online

 

 

https://www.ExcelExpertTraining.com/365

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาใหม่ ประกาศ และติดต่อส่งข้อความได้ที่ Facebook page : https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/

ถามปัญหาการใช้ Excel ได้ที่ Facebook กลุ่มคนรัก Excel : https://www.facebook.com/groups/ThaiExcelLover/

 

ติดต่ออาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ

Excel@ExcelExpertTraining.com

097-140-5555