Menu

Welcome to XLSiam Signature.

เพื่อประสบแต่ความดี ปราศจากทุกข์

 
ยาใจ      ยากาย

ฝึกอบรมวิธีใช้ Excel แบบคอมพิวเตอร์กับ Excel Expert Training

เมื่อเริ่มต้นจากการรู้จักเลือกใช้เครื่องมือ สูตร และคำสั่งของ Excel ที่สำคัญให้ได้อย่างคอมพิวเตอร์ จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถดัดแปลง นำ Excel ไปประยุกต์ใช้ในงานได้สารพัด

เริ่มต้นฝึกปฏิบัติธรรมได้จาก ยาใจ

ยาใจเป็นหนังสือธรรมปฏิบัติ รวบรวมคำสอนของท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม และท่านพ่อเฟื่อง โชติโก วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์สายวัดป่าตามแนววิธีปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เรียน Excel ฟรี ถามฟรี

ข้อมูลทุกอย่างบนเว็บ Excel Expert Training เปิดฟรีให้เรียนรู้กันเองได้เต็มที่ อยากเก่ง Excel ต้องเริ่มต้นจากขยันอ่าน คู่มืออบรมหลักสูตร Excel ได้จากบนเว็บแล้วเมื่อมีปัญหาสงสัยอะไรก็ยกมาถามได้ที่ Excel Expert Forum

พักกายพักใจแล้วมาเล่นปิงปองออกกำลังกายกันบ้าง

ปิงปองเป็นกีฬาที่ช่วยบริหารร่างกาย สายตา และสมองไปพร้อมๆกัน อย่ามัวแต่ใช้สมองทำงานแล้วลืมร่างกาย อย่ามัวแต่ออกกำลังกายที่ไม่ได้ใช้สมอง

 

 

About XLSiam Signature.

หลายปีที่ผ่านมา ผมได้สร้างเว็บเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมาหลายแห่ง ได้แก่ www.ExcelExpertTraining.com เพื่อให้ความรู้วิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel, www.YaJai.com เพื่อเป็นเว็บรวบรวมธรรมของวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง, และ www.TableTennisTip.com มุ่งให้ความรู้ในศาสตร์และศิลป์ของกีฬาปิงปอง ซึ่งน่าจะมีอีกสักเว็บหนึ่งในด้านอื่นๆบ้าง

เว็บ www.XLSiam.com นี้เป็นเสมือนศูนย์กลางสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจทุกด้านไว้ด้วยกัน ใช้เป็นไดอารีที่จะค่อยๆสะสมบันทึกและลิงก์เรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้ทีละเล็กทีละน้อย แต่แทนที่จะเก็บเอาไว้ให้ตัวเองดูคนเดียวแล้วมีคุณค่าเพียงแค่นั้น ควรนำมาเปิดให้ผู้อื่นได้ร่วมแบ่งปันความรู้และใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ด้วย เพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมและย่อมดีกว่าจะเก็บไว้คนเดียวอย่างแน่นอน

 

 

Go to top