Written by Written on: วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557 Published in General

ทุกวันนี้ Excel ถูกพัฒนาจนกลายเป็น Excel version 2013 ซึ่งมีคุณสมบัติดีขึ้นกว่า Excel เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน แต่วิธีที่มนุษย์นำ Excel มาใช้ยังคงเป็นแบบเดิมๆ เช่น ยังยึดติดกับความคิดที่ว่า Pivot Table เป็นเครื่องมือยอดเยี่ยมที่ช่วยหาคำตอบได้สารพัด โดยหารู้ไม่ว่า Pivot Table เป็นเครื่องมือสำหรับคนที่ใช้ Excel ไม่เป็นเขาใช้กัน นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านอื่นได้พัฒนาก้าวไปอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือกับแท็บเล็ตที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเข้าไปทุกที โปรแกรมการใช้งานก็มีให้เลือกใช้มากมายและมีราคาถูกลง บางงานที่ใช้ Excel ได้แต่ทำได้ยากแสนยากก็ควรหันไปหาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นมาใช้แทน ผู้ใช้ Excel จึงควรปฏิรูปการทำงานของตนให้เข้ากับการเจริญก้าวหน้าของโลกเหล่านี้

ทางออกอื่นที่ดีกว่า Pivot Table

ผมเคยถามเพื่อนๆที่เก่ง Excel ว่าเคยใช้ Data Table บ้างไหม เขาก็ตอบว่าเคยใช้ซิ ทุกวันนี้ก็ใช้แต่ Pivot Table กันตลอดแล้วก็คุยต่อเสียอีกว่าตัวเขารู้จัก Pivot Table ดีมากอย่างนั้นอย่างนี้ ผมฟังแล้วก็ไม่อยากขัดคอเขาหรอกว่า ที่ผมถามนั้นไม่ใช่ Pivot Table หรอกนะครับ ผมถามถึง Data Table ต่างหาก

Written by Written on: วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2557 Published in ปิงปอง

Coaching

Technical

The Loop: Advanced Coaching Elements

Rowden Fullen (1970’s)

Long-arm Loop

Long pre-swing usually knee high or higher and beginning a couple of feet behind the right leg (for a right-handed player).  The right shoulder is dropped prior to contact and there is strong body rotation and knee lift, the weight being brought forward from the back to the front foot for speed and power.  The wrist may be adducted (dropped) throughout the stroke but remains constant and is not used in the stroke.  The left elbow can begin the shot to bring in good rotation and to use both sides of the body and thus guard against injury to the back.  This loop is often played from a little deeper position.

Written by Written on: วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2557 Published in Excel

ผมสอน Excel ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 จนทำให้หลายๆคนเอ่ยปากแนะนำกันว่า ให้มาเรียน Excel ที่สสทกันซิ หรือ ถ้าอยากจะเรียน Excel ขอให้ลองมาเรียนที่สสท
ปัจจุบันผมมีแรงสอนที่สมาคมได้เพียงเดือนละ 2 หลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถตอบรับกับความต้องการเรียน Excel ที่มากไปกว่านี้ได้ หลายปีที่ผ่านมามีหลักสูตร Excel ที่วิทยากรซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยวิทยากรของผมเป็นผู้สอนตามรายชื่อหลักสูตรดังนี้

 1. เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 1
 2. เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 2
 3. เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ระดับ 3
 4. เทคนิคการออกแบบและสร้างระบบการวัดผล KPI ด้วย Excel
 5. เจาะลึกเทคนิคสถิติสำเร็จรูปใน Excel เพื่อพัฒนาคุณภาพ

นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ยังมีหลักสูตร Excel ที่เพิ่งเปิดอบรมเมื่อปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้ซึ่งสอนโดยวิทยากรท่านอื่น เช่น

 1. ไม่ยาก...ถ้าอยากเก่ง Excel ขั้นเทพ
 2. สุดยอดเคล็ดลับการวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel ด้วย Pivot Table

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ จะได้เลือกเรียนได้ถูกต้อง หากมาเรียนแล้วพบว่าไม่ใช่ผมเป็นวิทยากร จะได้ไม่ผิดหวัง

2 หลักสูตรใหม่ด้านล่างนั้น ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อหลักสูตรหรือเนื้อหาแม้แต่น้อยครับ เนื้อหาไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับหลักสูตรที่ผมสอนแต่อย่างใด

ผมได้แจ้งให้สมาคมเปลี่ยนชื่อหลักสูตรที่ใช้ชื่อว่า สุดยอดเคล็ดลับ ไปเป็นคำอื่นแล้วเพราะทำให้ผู้สนใจสับสนกับหลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel ของผม

Written by Written on: วันอังคาร, 07 มกราคม 2557 Published in Calculation

ตารางฐานข้อมูลจำแลง

Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานธุรกิจได้ทุกประเภทแล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจะดัดแปลงนำ Excel ไปประยุกต์ใช้ในงานใด ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละบริษัทต้องมีโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นใช้งานอยู่แล้วเช่นโปรแกรมบัญชี โปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรมการซื้อขายสินค้า และโปรแกรมบริหารงานบุคคล หากสามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้มาใช้ต่อใน Excel ได้อย่างสมบูรณ์จะกล่าวได้เลยว่าแทบไม่มีข้อมูลใดที่ต้องพิมพ์หรือบันทึกเพิ่มเติมแม้แต่น้อย เพียงรู้จักการ export ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีอยู่ออกมาใช้กับ Excel แต่มักพบว่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในโปรแกรมสำเร็จรูปถูกบันทึกไว้ผิด ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ต่อใน Excel ได้ทันที ต้องสร้างฐานข้อมูลใหม่ขึ้นมาจากฐานข้อมูลเดิมที่มีข้อมูลผิดกลายเป็นตารางฐานข้อมูลจำแลงที่มีข้อมูลเดิมที่ผ่านการแก้ไขแล้วให้ถูกต้องพร้อมต่อการนำไปใช้ต่อใน Excel

ขนาดแฟ้มกับการคำนวณแบบ Smart Calculation

ก่อนจะอธิบายเรื่องฐานข้อมูลจำแลง ขออธิบายเรื่องขนาดแฟ้มกับความเร็วในการคำนวณให้เข้าใจกันให้ถูกต้องก่อนว่า แฟ้มที่มีขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการคำนวณช้ากว่าแฟ้มที่มีขนาดเล็กกว่าเสมอไป ความเร็วในการคำนวณขึ้นกับสูตรที่ใช้ในแฟ้มนั้นต่างหาก ถ้าเลือกใช้สูตรเป็นจะทำให้แฟ้มใหญ่คำนวณเร็วกว่าแฟ้มขนาดเล็กกว่า แต่ถ้าใช้สูตรไม่เป็นจะทำให้แฟ้มขนาดเล็กคำนวณอุ้ยอ้ายช้าเป็นเต่าก็ยังได้

Written by Written on: วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2556 Published in Lifestyle

อาการที่บ่งบอกว่าอาจเป็นโรคต้อหิน

ในอนาคตจำนวนผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อหินอาจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากงานในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงาน รวมถึงเทคโนโลยีด้านไอทีต่าง ๆ ที่ทำให้เราต้องใช้สายตาเพ่งดูเป็นเวลานาน และมีแนวโน้มว่าจะตรวจพบโรคต้อหินในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ  ดังนั้น การสังเกตความผิดปกติของตนเองอยู่เสมอก็จะช่วยให้เราได้รู้จักป้องกันตนเอง หรือได้รับการรักษาที่ทันท่วงที

Written by Written on: วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2556 Published in ปิงปอง

When we talk about grip, most of the time we reduce the topic to the types of grips such as shakehand or penhold, including Chinese, Japanese, Korean and so on. We add, for example, that with the shakehand grip you can keep your grip for the forehand and the backhand a bit open or a bit closed.

Written by Written on: วันพุธ, 16 ตุลาคม 2556 Published in Calculation

แม้ Excel มีสูตรเตรียมไว้ให้ใช้มากมาย แต่สูตรที่ใช้ประจำมีเพียงไม่กี่สูตร นอกเหนือจากสูตร Sum และ Count ที่ใช้บวกกับนับ สูตรที่ต้องฝึกใช้ให้เป็นและหาทางนำมาใช้งานให้ได้ในแฟ้มหนึ่งๆ ได้แก่ IF, And, Or, Choose, Vlookup, Match, Index, CountIF, SumIF, และ Offset ถ้าไม่สามารถใช้สูตรเหล่านี้เพียงสูตรเดียวหาคำตอบที่ต้องการได้ทันที ก็ต้องหาทางนำสูตรมาซ้อนต่อกันหรือร่วมกันคำนวณหลายขั้นตอนกว่าจะได้คำตอบออกมา

Written by Written on: วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2556 Published in Calculation

Excel เป็นโปรแกรม spreadsheet ที่ดีที่สุดในโลกได้ด้วยสาเหตุประการหนึ่งจากการที่ Excel มีสูตรสำเร็จรูป (function) มากมายกว่า 300 สูตรไว้ให้เลือกใช้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการทุกอย่างที่คนเรามี หากไม่มีสูตรสำเร็จรูปใดที่หาคำตอบได้โดยตรงก็สามารถนำสูตรหลายๆสูตรมาซ้อนกันเพื่อคำนวณหาคำตอบที่ต้องการจนได้ ดังนั้นหากคุณเจอปัญหาการคำนวณยากๆ อย่ารีบร้อนตอบออกมาว่า Excel ทำไม่ได้หรอก แต่ควรตอบว่าตัวคุณเองนั้นแหละยังคิดไม่ออก

Written by Written on: วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556 Published in ปิงปอง

Many players move their playing hand and arm first when moving to a ball, when the first thing that should move are the feet. If you move your arm first, several very bad things are happening. First, it means you are slower in moving into position since you haven't started moving your feet first. Second, you will tend to reach for the ball--since by moving your hands first you are reaching for the ball--and so will generally hit an awkward shot. And third, by reaching for the ball, you go off balance, with your weight on the foot in the direction you are reaching, and so will have great difficulty moving the feet at that point, since you are now weighted down on the lead foot, the very one that should be moving first in the direction you need to move. (Try this and you'll see what I mean.)

http://www.tabletenniscoaching.com/node/590

Written by Written on: วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556 Published in ปิงปอง

In the past it was standard to have the right foot back some when playing forehands (for righties), and that's still how beginners are taught. But as players advance, more and more they keep the feet parallel, and rely on the wide stance (for stability and power) and flexible hips and waist to rotate around for most forehand shots. This has several advantages: it means they are equally ready to play forehand or backhand; it makes it easier to loop forehands close to the table; and it makes it easier to rotate the hips and body into the shot. They do bring the right foot back for some shots, but mostly when they have extra time. They also bring it back of course when stepping around the backhand corner, but not as much as players in the past.

 

http://tabletenniscoaching.com/node/1628

Search

« April 2015 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ต้องการรับข่าวสาร !

 • ปฏิรูปการใช้ Excel ให้ทันยุคทันสมัย
  in General
  ทุกวันนี้ Excel ถูกพัฒนาจนกลายเป็น Excel version 2013 ซึ่งมีคุณสมบัติดีขึ้นกว่า Excel เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน แต่วิธีที่มนุษย์นำ Excel มาใช้ยังคงเป็นแบบเดิมๆ เช่น ยังยึดติดกับความคิดที่ว่า Pivot Table เป็นเครื่องมือยอดเยี่ยมที่ช่วยหาคำตอบได้สารพัด โดยหารู้ไม่ว่า Pivot Table…
 • Advanced Coaching Elements
  Coaching Technical The Loop: Advanced Coaching Elements Rowden Fullen (1970’s) Long-arm Loop Long pre-swing usually knee high or higher and…
 • โปรดทราบ หลักสูตร Excel ที่สมาคม ซึ่งผมไม่ได้สอน
  in Excel
  ผมสอน Excel ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 จนทำให้หลายๆคนเอ่ยปากแนะนำกันว่า ให้มาเรียน Excel ที่สสทกันซิ หรือ ถ้าอยากจะเรียน Excel ขอให้ลองมาเรียนที่สสท ปัจจุบันผมมีแรงสอนที่สมาคมได้เพียงเดือนละ 2 หลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถตอบรับกับความต้องการเรียน Excel…

Who's Online

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์